uvodna reČ profesora radulovaČkog

Profesor RadulovačkiJugoslovenski studentski i asistentski letnji program na Univerzitetu Ilinoj trajao je dvanaest godina, od 1990. do 2002. godine. Cilj ovog Programa bio je da zainteresovanim studentima u Jugoslaviji približi postdiplomske studije u SAD, kao i da im pomogne i da ih ohrabri u njihovom nastojanju da dobiju stupendije za stručno usavršavanje na američkim univerzitetima. Program je postigao svoj cilj: u njemu je učestvovalo 296 studentata i asistenata. Zahvaljujući Programu, mnogi učesnici, kao i njihove kolege koje nisu mogle da učestvuju u Programu, dobili su pune stipendije za postdiplomske studije. Ideja da se napravi website za ovaj jedinstveni Program potekla je od nekadašnjih učesnika, sa željom da se tradicija Programa nastavi i da se novim generacijama studenata pomogne da ostvare želju za stručnim usavršavanjem. Zaista, danas nema boljeg načina da se prenesu informacije i kontakt adrese naših uspešnih stručnjaka koje bi zainteresovani studenti mogli da pitaju za savet u vezi sa postdiplomskim studijama u SAD i drugde, pa čak i u vezi sa traženjem posla. Sa tim ciljem pozivamo sve nekadašnje učesnike Programa kao i uspešne stručnjake iz Srbije i cele nekadašnje Jugoslavije koji sada žive u dijaspori, da stave svoje kontakt informacije na ovaj website i da budu spremni da pomognu mlađima.