USLOVI KONKURISANJA ZA LETNJI PROGRAM

Pravo učešća u Letnjem programu imali su svi asistenti, svi studenti sa prosekom devet i više, studenti III i IV godine gde studije traju četiri godine, studenti V godine gde studije traju pet ili šest godina, studenti medicine VI godine i apsolventi. Svi studenti i asistenti su bili obavezni da polažu pismeni ispit iz engleskog jezika, koji se održavao u Rektoratima Beogradskog i Novosadskog univerziteta. Testiranje se obavljalo jedanput godišnje i sastojalo se iz pisanja eseja na engleskom jeziku. Pismeni radovi su ocenjivani u Čikagu od strane profesora Radulovačkog, koji je vršio i konačan izbor kandidata, upoređujući uspeh na studijama sa rezultatima pismenih radova. Posle krajnje selekcije kandidata, spiskovi su slani Univerzitetima u Novom Sadu i Beogradu, a na Univerzitetu Ilinoj kontaktirane su katedre koje su bile voljne da prime studente iz Jugoslavije i uključe ih u eventualne istraživačke projekte. Svaki od studenata i asistenata trebao je da, osim svojih ličnih podataka, navede oblast interesovanja.