podrŠka srpske pravoslavne crkve: pismo patrijarha Pavla

10. decembar 1997. godine
Beograd

POŠTOVANI GOSPODINE PROFESORE,

U vezi našeg razgovora u zgradi Srpske Patrijaršije 10. decembara 1997. godine i vašeg obaveštenja o razmeni studenata između Beogradskog Univerziteta, Univerziteta u Novom Sadu i Univerziteta Ilinoju Čikagu, SAD, smatram da je to dobro i korisno da ti mladi ljudi nauče engleski jezik i stručno se uzdignu.

Želeći Vam uspeh u radu i svako dobro od Boga, očinski Vas pozdravljamo i šaljemo patrijarški blagoslov.

PATRIJARH SRPSKI

Pavle